Feudalizam je glavno obeležje Srednje veka, epohe koja je u Evropi trajala od 476.  do 1492. godine. Osnova ovog društveno-ekonomskog poretka jeste feud, tj. zemljišni posed u vlasništvu vlastelina, po čemu je ovo uređenje i dobilo naziv. Društvo srednjeg veka bilo je podeljeno na više slojeva. Na vrhu društvene piramide nalazio se vladar, ispod njega nalazilo se visoko plemstvo (vlastelini) i sveštenstvo. Na nižem stupnju nalazili su se vitezi (niže plemstvo) i niže sveštenstvo, a na samom dnu društvene lestvice bili su kmetovi. Kmetovi su bili u zavisnom položaju jer je sva zemlja bila u vlasništvu feudalaca. Deo te zemlje feudalci su ustupali seljacima i davali u zatkup, a kmetovi su morali da plaćaju određene vrste poreza: porez u vidu obaveznog rada na posedu koji je bio pod direktnom vlašću feudalca, zatim naturalni porez (predaja dela gotovih poljoprivrednih proizvoda sa imanja koje su kmetovi obrađivali) a prelaskom sa naturalne na robno-novčanu privredu kmetovi su morali plaćati i novčani porez.
Feudalizam je takođe postojao u Srbiji, kako i pre dinastije Nemanjića, tako i za vreme vladavine ove familije, ali i posle nje, kao i u doba Turaka. Međutim, feudalizam će ponovo postati glavno društveno uređenje Srbije – njegove naznake javiće se već u prvoj polovini XX veka, a u drugoj polovini ovog i početkom XXI veka feudalizam u Srbiji doživeće punu afirmaciju i potpuno će se ukoreniti. I u srpskom feudalizmu novog ranog Srednjeg veka, na vrhu piramide nalazi se vladar, zatim ide vlastela (visoki partijski drugovi), vitezovi (niži partijski funkcioneri, istaknuti već u uličnim borbama s konkurencijom prilikom cepanja plakata, lepljenja istih, ispisivanju stranačkih parola po fasadama, botovanjem...) i ostalo niže plemstvo i na kraju kmetovi. Pored plemstva, postoji i sveštenstvo, koje se takođe kurobeca i luksuzira, živi po dvorovima i vozi se nadrkanim automobilima, a takođe ih izdržavaju kmetovi. Kmetovi su u suštini narod, stoka jedna grdna (P.P. Njegoš II, prim.aut), koji sem biračkog prava, druga prava skoro i da nema. U zavisnom su položaju jer im egzistencija zavisi od raznog partijskog i državnog plemstva koje uživa gomilu privilegija, a u vlasništvu ovog društvenog sloja nalaze se sve ustanove, firme, preduzeća, institucije... Posedujući sve ove institucije, sredstva za proizvodnju, mehanizme kontrole i represije, plemstvo u zavisnom položaju drži i one kmetove koji imaju privatne poslove. Ni oni kmetovi koji su upošljeni kod države, a ni oni koji imaju privatne poslove ne mogu napredovati niti bar održati te poslove, ako nisu položili vazalnu zakletvu i ako ne poseduju partijsku knjižicu kao dokaz položene zakletve. Oni koji polažu vazalne zakletve svakom plemiću koji dođe u posed feuda u kojem rade imaju mogućnost i da se zabaštine na određenim radnim mestima – ono prelazi sa oca na sina i tako dalje, dalje i dalje, u nedogled.  One koji ne polože vazalnu zakletvu ne jebe niko ni za suvu šljivu, pišaju po njima, gađaju ih govnima, kako oni čokovi koji pripadaju vlasteli, tako i oni polupismeni pavijani na nižim pozicijama. Ni ostale stranačke vojnike koji su, i pored toga što su u stranci, puki kmetovi, takođe niko ne jebe ni 2%, takođe im sa vrha pišaju u usta i zasipaju govnima, ali oni to tako ne shvataju, jer su verni i odani i slepi u svom vazalstvu.
Iako ima onih zlobnika koji kažu da je pojava feudalizma u Srbiji u doba kada je svuda na snazi istorijski period poznat kao Savremeno doba jedan veliki korak unazad, iako već zaostajemo 24356473495080543954290324556756763452323335464575787576435357658564756435234657487 kilometara samo za Džibutijem, to ipak nije tačno. Ovo uvođenje ranog feudalizma predstavlja koncenzus srpske elite, jer je sećanje na srednjovekovnu državu Nemanjića još uvek živo i duboko ukorenjeno u svesti srpskog naroda i ono predstavlja ideal kojem se teži, a prvi preduslov vaspostavljanja nekadašnje moći i slave oličene u carstvu cara Dušana jeste uvođenje feudalizma.

0 komentara:

Постави коментар

Design©NSdizajn