Pored neupitne činjenice da je ekonomski napredak u državi našoj toliko evidentan da nam je svima neprijatno zbog toga, pogotovo kad pogledamo kakva je situacija kod naših prijatelja Španaca, Italijana, Francuza, Rusa (a takođe i kod Nemaca nije situacija za sesti, zadenuti prst u uvo i zapevati), treba naglasiti da je uporedo sa poboljšanjem socijalnog momenta građana zabeležen i drastičan boljitak na polju vozdizanja nacionalnog ponosa i da se prkosno stalo u odbranu nacionalnog identiteta. Zahvaljujući ovoj vlasti, umesto sirove šargarepe na štap je turen vinjak, pa se tako stalo na put vegunskoj propagandi i žestoko se počeo suzbijati uticaj veguna i sličnih sumnjivih grupacija koje deluju pod srpskim nebeskim svodom i bave se nečasnim i nečastivim rabotama, negativno utiču  kolektivnu svest naroda, vređaju njegovu tradiciju, nipodaštavaju njegovu istoriju i ne poštuju njegove običaje. Vraćanje tradicionalnog, domaćeg i omiljenog napitka u ovu upotrebu sigurno će uticati na još veću produktivnost građana i poboljšanje već dobre ekonomije, jer čestit domaćin će svakako više povući i pristupiti samopregornom tegljenju kada na umu ima da će kao nagradu možda dobiti vinjak, a ne šargarepu.

0 komentara:

Постави коментар

Design©NSdizajn