AdutJedan Vojvoda jači je od pokera haških žandara.

Коментари